تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
زندگی شیرین است ، مثل شیرینی یک روز قشنگ


سلام دوستان ببخشید من تا یا مدت نیستم 

زود برمی گردم :))))))


0_0 m ۹۶-۳-۳۱ ۲ ۵۹

0_0 m ۹۶-۳-۳۱ ۲ ۵۹


خوبه مثل قدیما هوای همدیگرو داشته باشیم

خوبه دلامون از سنگ نباشه

بخشش داشته باشیم 

باهم مهربان باشیم 

بیابد عهد ببندیم :)))))))


0_0 m ۹۶-۳-۲۹ ۶ ۳ ۹۲

0_0 m ۹۶-۳-۲۹ ۶ ۳ ۹۲


هنوز حرف پیرمرد عصا به دستی را یادم نرفته که می گفت :

مثل عصا باش 

هزار بار زمین بخور

اما اجازه نده اون کسی که بهت تکیه داده

یک بارهم زمین بخوره!!

قدر ادمایی که دوسشون داریمو بیشتر بدونیم :)))


0_0 m ۹۶-۳-۲۹ ۶ ۳ ۷۰

0_0 m ۹۶-۳-۲۹ ۶ ۳ ۷۰0_0 m ۹۶-۳-۲۹ ۵ ۳ ۶۶

0_0 m ۹۶-۳-۲۹ ۵ ۳ ۶۶


ما برای اشتباهات دیگران قاضی هایی دقیق

وبرای اشتباهات خودمان وکیل مدافعانی چشم پوش هستیم

(وین دایر )


0_0 m ۹۶-۳-۲۹ ۲ ۱ ۴۴

0_0 m ۹۶-۳-۲۹ ۲ ۱ ۴۴


وقتی خدا از پشت دست هایش را روی چشمانم گذاشت

از لای انگشتانش آنقدر محو تماشای دنیا شدم که

فراموش کردم منتظر است تا نامش را صدا زنم .....


0_0 m ۹۶-۳-۲۹ ۳ ۳ ۴۸

0_0 m ۹۶-۳-۲۹ ۳ ۳ ۴۸


صدبار بدی کردی و دیدی ثمرش را 

نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی

همیشه نیکی کن حتی اگر قدر مهربانی و نیکی تورا ندانستند و ندیدند

مهم خدای توست که نیکی های تو را می بیند

وتمام نیکی هایی را که کردی و دیگران ندیدند

خدا تمام ان ها را برای تو جبران خواهد کرد 

مهربانی کودکی تنهاست ان را بیاموزیم 

مهربانی فراموش نشود 


0_0 m ۹۶-۳-۲۹ ۲ ۰ ۴۷

0_0 m ۹۶-۳-۲۹ ۲ ۰ ۴۷


بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم 

خاموش؛ حزین

درپس این پرده متروک

برحاشیه ی قصه ی دل

گشته ام آغاز........


0_0 m ۹۶-۳-۲۸ ۶ ۵ ۷۵

0_0 m ۹۶-۳-۲۸ ۶ ۵ ۷۵0_0 m ۹۶-۳-۲۸ ۴ ۰ ۵۷

0_0 m ۹۶-۳-۲۸ ۴ ۰ ۵۷0_0 m ۹۶-۳-۲۸ ۱ ۱ ۴۹

0_0 m ۹۶-۳-۲۸ ۱ ۱ ۴۹


۱ ۲ ۳